På denne siden er noe " sakset" og noe skrevet inn
fra egen oppservasjon.

Å få satt diagnose på psykopaten i din nærhet
er heller ikke det enkleste.

Idet psykopaten skjønner ikke selv at han/hun er syk.

I egne øyne er vedkommende totalt feilfri !

Der er også temmelig ofte litt vell selvgode.
Påberoper seg blant annet stor rettferdighetssans,
selv om de lider av total mangel på sådan .
Arnulf Øverland sier:
Man tåler så inderlig vel,
den urett som ikke rammer en selv. 

Kjennetegn ;


For at diagnose skal kunne stilles
må kjennetegn ha vært til stede i minst 5 år.
Makt- og kritkksyke,hensynsløshet,
manglende evne til å vise empati,
hensyn eller anger.

Aggressivitet, vold,sexovergrep,
kriminelle handlinger,alkoholmisbruk,og impulsivitet
inngår ofte i handlingsmønstret.

Den kriminelle debut starter gjerne i 12 - 15 års alderen.

Psykopatene er ofte beregnende inntrigemakere.
Han/hun er løgnaktige og svikefulle.

De viser omsorgssvikt for barn.
Bryter ofte incestforbud.

Samtidig kan psykopaten virke sjarmerende,
intens,impulsiv,smigrende,kreativ og ikke minst
SÅ SANNFERDIG at andre kan bli mørkredde !

De har ofte veldig gode taleevner,
men overfladiske kunnskaper.

Søker konstant etter spenning.
Det må foregå en hel masse hele tiden,
ellers kjeder psykopaten seg.

Uttalt mangel på skyldfølelse.
De lider aldri av dårlig samvittighet !

Ingen evne til å vise ekte medfølelse !

De BRUKER andre mennesker til sin fordel,
men føler seg aldri forpliktet til å gi noe igjen.

Psykopaten handler etter innskytelse og
overveier aldri konsekvensene.

Forskjellen på sannhet og løyn
har de et avslappet forhold til.
De velger alltid den versjonen
de kan få størst utbytte av.
Uten tanke for motparten.

Den kriminelle psykopaten
begår samme forbrytelse på ny og på ny.
Fengselstraff har ingen
oppdragende virkning.

Kanskje kan du lære litt om hvor psykopaten er i dine omgivelser og litt om hvordan du bør forholde deg for å overleve selv !

Jeg har selv levd med en sterk psykopat nær meg og vet at det ikke er lett å
håndtere eget liv etter påvirkningne;
man får sjelden lege til å stille diagnosen også.

Men det går an å føle seg sikker på diagnose .

Og det går an å løsrive seg og skape seg sitt eget frie liv !

Det finnes en mengde med GODE fagbøker

som gir deg GODE RÅD

om hvordan DU kan bli i stand til å leve et liv i frihet !

I forbindelse med det vil her snart komme en side til !


Det er nifst


at mange av psykopatene sitter i ansvarsfulle stillinger.


Stillinger hvor de virkerlig kan få utøvet sin makt
overfor " den vanlige mannen i gata ! "
Disse personer; hvilke stillinger jeg ikke skal innlate meg
på å utdype nærmere,
er mennesker vi alle kommer i berøring med,
fordi vi alle er avhengige av dem,
skråsikkert avhengig av dem,
før eller siden.
Sjelden eller ofte ...
Det avhenger mye av hvordan ditt eget liv er.

Les heller: Løynerens sanne sanne ansikt! (Så slipper jeg å si noe som kan være krenkende og straffbart !)


En anbefalt bokliste !

Boka skrevet av Tallak B. Sirnes.

Å SETTE DE UNDERTRYKTE FRI
Hvordan redusere psykopatens makt. Er en av de allerede ferdig leste.

Pr tiden regelrett studerer jeg boka
Sjarmør og Tyrann
Skrevet av:
Alv A Dahl
og
Aud Dalsegg.

Via den boka får du et godt innblikk
i psykopatenes og ikke minst ofrenes verden !


Offer - rollen.
Offer - rollen, tror jeg aldri man helt får kvitta seg med.
Men man kan lære å mestre den til det bedre for seg selv,
ved å lære å sette klare grenser og betingelser.

Det er lønnsomt for ofret å lære grensesetting
og å studere hva man skal unngå.
Fordi :
Alt det vrange, vonde og vanskelige menneskelivet kan ta opp i seg f.eks. psykiske lidelser, går ofte i arv.
Psykiske og fysiske overgrep følger ofte generasjonene.
Det ligger ofte til familien.
For å stoppe kjeden av ofre, må barn av psykopater oppdages og hjelpes.
Voksen barn av psykopater har ofet bare en vei å velge.
Beskytte seg mot manipulasjon og hersketeknikker ved å gå !
Holde seg borte !

Ene og alene av en grunn:
Livet er DITT.

Det skal ikke krenkes og invaderes.

Selv om det er moren eller faren din som forvolder alt det onde.

Et veksthus her.

I Oslo hadde  psykopat ofrene sitt sted, Det gule huset.
Dessverre er  det  nedlagt .

 For å undergrave barnas selvtilitt, er å fjerne all psykisk trygghet fra innsiden.

Du kan gjerne kontakte undertegnede !


Du kan ringe 
bettans tlf 33 33 13 85 !

Helst etter klokka: 11.00.
eller tidlig på kveldene,  bortsett fra  mellom 19.30  -  20.00


Jeg vil minne om det vesentlige
at det er på innsiden vi lever,

ikke bare på det ytre.Trenger DU hjelp til å takle ditt liv etter å ha vært i klørne på en psykopat ?

 

 Løynerens sanne sanne ansikt!Veksthuset ! -- Nå også i Tønsberg !

En artikkel fra Tønsbergs Blad !

Flere kjennetegn.......

 Og en liten opplysning:
Ifølge det jeg har sjekka opp
er det ikke straffbart å si om en person at:
" Jeg er rimelig sikker på at vedkommende er psykopat.

Sier du derimot at vekommende er det blir det straks noe annet.
Dessverre går det altfor mange rundt av dem;
som man aldri får satt annen diagnose på enn :
" Rimelig sikker ."

Som det står i all lektyre,
har man først kommet ut for en reell psykopat
er man vel sjelden i tvil.
Og man glemmer det heller aldri !

 

Mail  without  a  serious  heading  goes  straight  to  the  trash  box 

 

I am  sorry; but in the  future our  emailadresses will  be  taken  off   our webpages

because  we  are  getting to  much spam  mail 

So please rather sign our Guestbook

 

 


 You was here


And  you was  visiting  this page.
 

Web  av
Elisabeth Aarseth Langholm
Thursday 12.02.98 Time : 15:15

Redigert av Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth 
12:18 - 07.09.2003