(Her er sakset fra boka
Den komplette idioti og veien ut av det.)

Hvor langt er psykopaten i stand til å gå ?

Psykopaten  går  ikke  av  veien  for  å  drive  deg  til  vanvidd 

En sann historie om hvordan
en psykopatisk mor forhåndstegnet hele livet for !


Blant annet skulle ikke hennes sønn gifte seg før han var ferdig utdannet.

Hun konkurerte hele tiden med sin søster om hvem som hadde de mest lovende barna !


Men fordi psykopatmødre behandler sine barn som ting
tok hun ikke uventede hendelser
med i betraktning,
nemlig normale følelser, som forelskelse og kjærlighet.


Sønnen studerte i utlandet, men var hjemme på ferie.

Han forelsket seg i nydelig ung pike og gjorde henne gravid.

De giftet seg og svigerdattern satte en sønn til verden.

Svigerdattern ble tatt under psykopatens " beskyttede vinger" og fikk bo i sin svigermors hjem.
Fra dette øyeblikk hadde denne nydelig unge svigerdatters ikke en sjanse for å unnslippe hevnakten.

Hun ble fra første stund lagt for hat fordi hun hadde ødelagt planen for svigermor.

Svigermoren løy om at svigerdatter hadde mange elskere og fikk raskt sin sønn til å tro historiene.

Hun sørget for å få dem effektivt skillt. 

Dernest sørget hun for å overta foreldreretten over barnet.

Svigerdattern reiste til sin bror langt unna 

og noen år senere uttallte hun om sin svigermor: 

" Jeg hadde aldri trodd det det fantes et så jævlig menneske !"

 

Om hun har overlevd denne forferderlig medfarten vits ikke.

Psykopaten hadde nå full råderett over sitt barnebarn.

Psykopaten  er  ofte elskverdige overfor  alle  andre untatt  sitt  utvalgte offer. 

 

Sønnen fullførte sin utdannelse i utlandet og giftet seg på nytt.

Til tider fikk han ha forbindelse med sin sønn, men alltid med psykopatbestemoren på slep.

Og bestemoren passet nøye på at gutten aldri overnattet hos sin far, eller var der når hun ikke var til stede.

Noen år senere fikk barnefaren sammenbrudd på jobben, og tok senere sitt eget liv.

Etter å ha blitt gjennstand for så mange planer og stormannsgalskap og etter å ha bli satt ufrivillig opp på en pidestall ble han etter sin død -- for sin mor -- EN SKAM FOR SIN FAMILIE .Alt det vrange, vonde og vanskelige menneskelivet kan ta opp i seg f.eks. psykiske lidelser, går ofte i arv.
Psykiske og fysiske overgrep følger generasjonene.
Det ligger ofte til familien.
For å stoppe kjeden av ofre, må barn av psykopater oppdages og hjelpes.
Voksen barn av psykopater har ofet bare en vei å velge.
Beskytte seg mot manipulasjon og hersketeknikker ved å gå ! Holde seg borte !
Ene og alene av en grunn: Livet er DITT.
Det skal ikke krenkes og invaderes. Selv om det er moren eller faren din som forvolder alt det onde.


I Oslo hadde  i  sin  tid  psykopat ofrene sitt sted,
Det gule huset.

Det gule huset ble nedlagt , 

undertegnede laget  i  sin  en  web  side  om  emnet psykopati ,  og  så  en  til 

og  så  var   undertegnede  i  full  sving  med  å  hjelpe  andre  offer. 

Det er på innsiden vi lever,

ikke bare på det ytre.

I  sin  tid  eksisterte   også " Evas " Veksthus i Vestfold,  

med grupper til selvhjelp !

" Evas " Veksthus i Vestfold

eksisterer heller  ikke  lenger,  men 

vi  er  fler  som  nå  planlegger   nye  steder  ofrene  kan  møtes  

og  hente  hjelpen de  trenger .


Trenger DU hjelp til å takle ditt liv etter

å ha vært i klørne på en psykopat ?

Du kan gjerne kontakte undertegnede !

In the  future our  emailadresses will  be  taken  off   our webpages

because  we  are  getting to  much spam  mail 

So please rather sign our GuestbookLøynerens sanne
sanne ansikt!

Blir psykopatene aldri tilfredse ?


Psykopaten.


Bøker anbefalt
å lese !


Mer stoff kommer
her !


Typiske trekk og
diagnostisering.


Fler typiske trekk og
diagnostisering.

Du var om undret deg på
samfunnsproblemet psykopaten
som jeg la ut første gang medio februar 1998 .

OgO 
Page updated
by Elisabet Knutsdatter Langholm Aarseth 

 21.12.2003 - 12:31