Om Ondskap Sakset fra Boka : Til Frihet

En bok om Erfaringer fra Det Gule Huset - et hus for vekst og utvikling.

Teolog Kjetil Hauge skriver blant annet:

Den som er utsatt for et menneskes ondskap skal ikke prøve å løse problemet med å forstå.

Ondskap helbredes ikke gjennom forståelse, men gjennom grenser.

Dette er slik fordi bare det menneske som har kontakt med sin egen smerte har noen hjelp av å forstå.

Ondskap er ikke i kontakt med egen smerte og det er en slags forherdet smerte som garderer seg ved ikke å kunne vende blikket innover.

Det å vende blikket innover er en forutsetning for alle helbredelse i psykisk eller åndelig forstand. Etter som ondsakp ikke er åpen for selverkjennelsens perspektiv, allierer den seg med løgnen. Løgnen sier ikke alltid det som er usant, men den formidler bare ett eller et halvt perspektiv, og poenget er alltid å bringe den som er gjennstand for løgnen i forlegenhet.

En av strategiene er å skape forvirring om hva som er godt og hva som er ondt.

Ved å leve under slik konstant forvirring, kan den som ondskapen går ut over begynne å tenke ondt om seg selv. Når dette lykkes har ondskapen vunnet sin skanse.

For å forhindre dette er det viktig å komme seg unna ondskapens påvorkning.

En annen startegi er å skape forvirring om kjærlighetens vesen.

Når noen undergraver menneskers selvfølelse eller plager dem på annen måte og sier at de gjør det fordi de er gald i dem, så er dette alltid en løyn.

Kjærlighetens vesen er slik at mottakerene aldri skal skal være i tvil om dens vesen. Det betyr ikke at det ikke kan være mye uklokskap og ubehjelpelighet i formidling av kjærligheten, men det sunne menneske vil enten kunne le av det eller være fortvilet over det -- altså tilgang på åpenhet innover.

Ondskapen bruker denne forvirring systematisk for å beholde makt over mennesker.

Ondskapen kjenner ingen grenser
Har du først opplevd en man mener / tror er psykopat og greid å komme ut av det
Så treffer du raskt den neste
På samme tid som man avskyr disse styrende individene har man en viss tiltrekningskraft på dem , slik at de finner deg

Så skal man på samme tid som man skåner seg selv også leve videre

Mitt motto er blitt: Fortell ikke andre noe mer om deg selv enn du tåler å få slengt tilbake ; ofte i forvrengt ordlyd.

Ett av probloemener er at en av slaget mener/ tror psykopat ikke er i stand til å se feil på seg selv.

Det slike er eksperter på er derimot : " Å skyve skyld over på alle andre ".

Så atter en gang; er du utsatt for den man mener / tror er psykopat så

hent hjelpen og kom deg ut av det jo før enn senere !

Tilbake til Samfunnsproblemet Psykopaten

 

Tilbake til førstesiden.

Denne side er påbegynt av Elisabeth Aarseth Langholm 12.05.98 -- 00:17

Redigert av Elisabeth Aarseth Langholm 25.08.2007 - 10:33