Samfunnet er sannhetssøkende ? -  Eller  er  samfunnet  ikke  lenger  sannhetssøkende ????

 (Her er en god del sakset fra Tønsbergs Blad.)

Aller mest utsatt er kanskje den kjernefamilie
som har et menneske med psykopatiske trekk
i sin midte.
Som sitt overhode.

Noe annet ville være utenkelig.
Et menneske med ekstremt behov for selv å kunne fungere.
Et menneske i konstant beredskap for omgivelsene.

For dem handler det om
" å spise eller bli spist !

Selv barna inngår i denne krigen.
Et usymmetrisk mønster av negative angrep.
Verbale stikk der de rammer som dypest.

Hån, fornedring og latterligjøring.

Politikkens hersketeknikker finner sin finurlige
variant innenfor hjemmets " lune arne."

Psykopaten viser barnet tillitt,
mottar informasjon
for i neste runde å snu det hele til mistillitt.

Slike voksne styrer et barns indre liv
og barnet mister sin personelighetskjerne.
Miljøet gjør et barn totalt forvirret.                                                      Blir de aldri tilfredse ?


Hvem er de usynelige ?

Vellykkede personer i arbeid og hjem.
Personer med velpolert ytre.
Personer med en plettfri fasade.
Mennesker mange ser opp til og
beundrer som energiske, sammfunnsengasjerte og med perfekt familieidyll.

En glitrende ytre omsorg !

Ytterst veltalende og sjarmerende !

Med sikker posisjon og trygghet i sosial posisjon!

MEN;
med med en medalje som ikke har en fullt så sjarmerende bakside ! FORDI;
han / hun er uberegnelige kritiske,
manipulerer og har en kontrollerende adferd
for å få sin vilje
og for å beholde makten !

Kjennetegn !

Psykopaten har alltid rett !

Resten av verden tar feil !

Deres kjærlighetsevne er også svært liten !

Personer med psykopatiske trekk
bedriver psykisk vold bak lukkede dører.
Vold som skaper usynelig og uslettelige sår .....

Sår i sjelen .......

Blir de aldri tilfredse ???Alt det vrange, vonde og vanskelige menneskelivet kan ta opp i seg f.eks. psykiske lidelser, går ofte i arv.
Psykiske og fysiske overgrep følger generasjonene.
Det ligger ofte til familien.
For å stoppe kjeden av ofre, må barn av psykopater oppdages og hjelpes.
Voksen barn av psykopater har ofet bare en vei å velge.
Beskytte seg mot manipulasjon og hersketeknikker ved å gå ! Holde seg borte !
Ene og alene av en grunn: Livet er DITT.
Det skal ikke krenkes og invaderes. Selv om det er moren eller faren din som forvolder alt det onde.


" Evas " Veksthus i Tønsberg  ble  i  sin  tid startet opp

med grupper til

selvhjelp ! -  Etter  et par år  ble   Evas " Veksthus  som 

Det  Gule Huset  i  Oslo  dessverre  lagt  ned .

 

Det er på innsiden vi lever,

ikke bare på det ytre.

Trenger DU hjelp til å takle ditt liv etter

å ha vært i klørne på en psykopat ?

Du kan gjerne kontakte undertegnede !
Du kan ringe 
bettans tlf  33 33 13 85 !


Helst etter klokka: 11.00.


Best å treffe tidlig på kveldene, bortsett fra mellom  19.30  og 20.00


Mail  without  serious  heading  goes  straight to  the  trash box 

In the  future our  emailadresses will  be  taken  off   our webpages

because  we  are  getting to  musch spam  mail 

So please rather sign our Guestbook


Løynerens sanne sanne ansikt!

Psykopaten. Psykopaten.


Bokliste vil komme her !


Hva er så Psykopati ?


Typiske trekk og diagnostisering.


Fler typiske trekk og diagnostisering.


Behovet for oppmerksomhet:

Behovet  for  oppmerksomhet  og  normal  annerkjennelse  

forsøker  man  å  oppnå på de utroligste  måter ............ 

Page made by Elisabet Aarseth Langholm
Sunday 15.02.98 Time:15:25

Updated by Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth 

15:28 - 06.09.2003