(Her er en god del sakset fra Tønsbergs Blad.)
Samfunnet er sannhetssøkende !

VEIEN VEKK !

Barn som vokser opp med foreldre med
psykopatiske trekk lever tilsynelatende
meget velfungerende.

De har lært seg alle spillereglene altfor godt !

Akkurat som mennesker med spisevegring

er de spesialister i på dekke
andres behov.

Ikke egen.
(Inntil de "våkner " og lærer noe annet.)

De fungerer perfekt inntil verden
av en eller annen grunn
og på et eller annet nivå
raser sammen.

Eller til de oppdager noe annet.....

At sannheten ikke lar seg fengsle i evighet !
Lykkeligvis !

For mange er et sammenbrudd en begynnelse
MEN uansett på hvilken måte det skjer .......
Og uansett i hvilken alder man er.....
DET ER EN SMERTEFULL prosess å se
barndommens innbillite lykke falle i grus.

En smrete å kjenne på sin egen fortrenget smerte.
Og det å møte konsekvensene
av psykopatens verk.
Og det å forsøke
å finne veien ut av psykopatens nett.

DET FINNES BARE TO MULIGHETER :
Å gjøre seg like sterk som psykopaten.
Eller velge " å gå ."

Eller kanskje må man gjøre begge deler......Blir de aldri tilfredse ?Alt det vrange, vonde og vanskelige menneskelivet kan ta opp i seg f.eks. psykiske lidelser, går ofte i arv.
Psykiske og fysiske overgrep følger generasjonene.
Det ligger ofte til familien.
For å stoppe kjeden av ofre, må barn av psykopater oppdages og hjelpes.
Voksen barn av psykopater har ofet bare en vei å velge.
Beskytte seg mot manipulasjon og hersketeknikker ved å gå ! Holde seg borte !
Ene og alene av en grunn: Livet er DITT.
Det skal ikke krenkes og invaderes. Selv om det er moren eller faren din som forvolder alt det onde.

Et veksthus i Tønsberg.I Oslo har psykopat ofrene sitt sted,
Det gule huset.
Ved Krisesentert i Tønsberg er det opprettet en for - post for dem som ønsker en å snakke med.
Ved å henvende seg til Krisesentret kan man guides videre til en som skjønner og vet.
For å undergrave barnas selvtilitt, er å fjerne all psykisk trygghet fra innsiden.

Og det er på innsiden vi lever,

ikke bare på det ytre.

" Evas " Veksthus i Tønsberg er nå startet opp

med grupper til selvhjelp !

Trenger DU hjelp til å takle ditt liv etter

å ha vært i klørne på en psykopat ?

Du kan gjerne kontakte undertegnede !


Du kan ringe eller fakse
til nummer 33 33 13 85 !

Helst etter klokka: 11.00.


Best å treffe tidlig på kveldene.

Eller maile til meg !


bettan@online.no

bettan@aarseth.no

bettan@c2i.net


Løynerens sanne
sanne ansikt!


Psykopaten.

Det gule huset ! Eller også kallt: Veksthuset !


Bokliste
her !


Mer stoff kommer her !


Typiske trekk og
diagnostisering.


Fler typiske trekk og
diagnostisering.
Du var besøkende som ser inntersserte deg for
" samfunnsproblemet " Psykopater
som jeg la ut medio februar 1998.


Og klokka var:

Page made by Elisabet Aarseth Langholm
Sunday 15.02.98 Time:15:25
Updated 16.08.98 -15:54